Авангардни технологии и машини
 

Автомобилостроене

  • Лазерните системи за маркиране са изключително популярни в този отрасъл, когато става дума за маркиране или гравиране на детайли от полимери или метали.
  • Иглонабивните машини също имат своето приложение при маркиране на средни и големи метални детайли и табелки.
  • За маркировка се използват също мастилено-струйни принтери, както и специални етикети.
  • Компоненти и резервни части за автомобилостроенето са дял от икономиката, който вече трайно присъства в България и ще продължава да се развива занапред. 
  • Неразделна част от качеството на изработката е ясното и четливо маркиране на каталожния номер, серийния и партиден номер, търговския  баркод и все по-често употребяваните - 2D и QR  двуизмерни кодове.