Авангардни технологии и машини
 

Персонализация и защита

 • "К&К Маркетинг" представлява на българския пазар германската компания FOBA – водещ световен производител на лазерни системи за маркиране и гравиране.
 • Същите се използват за частично маркиране с лазер на документи за самоличност.
 • Защитата от фалшифициране на документите за самоличност и различните видове карти за достъп (пропуски) с изображения в сивата гама представляват обект на лазерното маркиране. 
 • Въпросните документи трябва да са с максимална защита от умишлено и/или неволно подправяне и да са безпогрешно персонализирани.
 • Технологията на лазерно маркиране отговаря на тези изисквания, а също и на стандартите за сигурност в световен мащаб.
 • Нещо повече, когато става въпрос за съдаржанието на маркировката, лазерната технология предлага максимална степен на гъвкавост, като дава възможност даже за снимкови изображения с висока разделителна способност в сивата гама.
 • Що се отнася до завършващите маркировки на картите, последните са с изключително високо качество.
 • За малки и средни фирми предлагаме също система за бързо издаване на персонални документи за самоличност за временен достъп на гости, студенти и други,  на база разработка на  ZEBRA Technologies. 
 • Все по-голямо приложение намират 100% лазерно маркираните документи за самоличност – документи, гарантиращи сигурността като карти за самоличност, карти с чип (смарт карти), банкови карти, разпознавателни персонални табелки (бадж), шофьорски книжки и паспорти.
 • Всички те са обект на най-строги изисквания по отношение на защита от фалшифициране, съгласно световните стандарти за сигурност и безкомпромисна персонализация.
 • Тъй като всички тези документи се персонализират посредством използването на знаци, използваният процес за маркиране трябва да бъде непрекъснат и сигурен.
 • В това отношение лазерното маркиране има много предимства - маркировките са трайни и защитени от подправяне, маркировките са без ограничение от гледна точка на съдържанието.
 • Възможно е даже да се изобразят графики и фотографии с висока разделителна способност в сивата гама. 
 • Съдържанието на маркировките може да варира от чисто бариерно ориентирана информация, (паспортни) снимки, графики и фирмени знаци, до двуизмерни 2D кодове, множествени лазерни изображения от типа (MLI), променливи лазерни изображения от типа (CLI) и пръстови отпечатъци.