Авангардни технологии и машини
 

Строителни материали

  • За маркиране на чували с различни насипни смеси, дървени плоскости и профили, гипсо-картон, различни пластмасови и метални профили и тръби, най-често се използват индустриалните  мастилено-струйни принтери.
  • Мастилено-струйните принтери за едрогабаритни символи и принтер апликаторите за самозалепващи етикети намират приложение при груповите и транспортни опаковки.
  • Нашите машини от този клас са с добра прахо- и влаго-защита, а широката гама мастила, за почти всякакви повърхности и материали, осигурява устойчивост на маркировката.
  • Предлагаме автоматично подреждане и палетизиране на редица строителни материали.
  • Производителите на строителни материали могат само да спечелят от използването на съвременните начини за нанасяне на променливата информация върху крайните изделия.
  • Независимо дали става дума за отделни спесификации или специализирана информация върху дървени конструктивни елементи или композитни материали, насипни продукти или фини скрепителни елементи,
  • "К&К Маркетинг" може да ви помогне, като Ви достави и инсталира принтери Videojet, специално създадени да работят в условията на екстремни температури, запрашаване и влага, характерни за вашето производство.