Авангардни технологии и машини
 

Videojet 1860

 • Ненадмината предсказуемост на техническото състояние  -  иновативната, интелигентна система за мониторинг на Videojet 1860 съдейства за прогнозиране и предотвратяване  на евентуални технически проблеми, като за целта използва общо 53 специализирани датчици, които следят 150 ключови параметри.  Videojet 1860 e първият в света  мастилено-струен принтер със специален сензор, който следи отлаганията от мастило в печатащата глава и предупреждава за възможно влошаване качеството на печат до 8 (осем) часа преди възникването на проблем.
 • „Гореща“ перманентна връзка  -  осигурена е възможност, по всяко време, от всяко място, посредством VideojetConnect™,  през Ethernet или Wi-Fi,  да следите състоянието и да контролирате вашия Videojet 1860, дистанционно, от мобилно устройство.
 • Най-висока степен на защита по IP  –  предвидената възможност за допълнителна защита до IP66, обуславя възможността вашия Videojet 1860 да стане неразделна част от основната производствена линия, дори когато последната се подлага на интензивно миене.
 • Възможност за надграждане – предвидената възможност за непрестанно осъвременяване на софтуера, позволява принтера да се надгражда с допълнителни модули, според конкретните потребности на Вашето производство.
 • Допълнителна защита срещу човешки грешки  – Videojet 1860  разполага с нова, изключително прецизна система за следене на нива на химикалите, а допълнителният резервоар за разредител осигурява до 8 (осем) часа удължаване на работата на принтера, в случай на забавена реакция от страна на обслужващия персонал.
 • Намалени оперативни разходи – Videojet 1860 е най-икономичния принтер, създаван до момента. Същият може да Ви спести до 20% от разходите за разредител, благодарение на специалната система за втечняване на изпаренията и оползотворяване на същите.
Предимства
 • Интелигентна охладителна система  – въздушните  потоци във Videojet 1860 са специално ориентирани да подават свеж и хладен въздух към важните компоненти на принтера, което  осигурява стабилна работа на принтера в температурния диапазон 0-50°C, без необходимост   от външен източник на сгъстен въздух.
 • Подчертано хигиеничния дизайн спомага за бързо рестартиране на основното производство. Благодарение на възможността за допълнителна защита (IP66), вече не е  необходимо принтера да се демонтира по време на миене/хигиенизиране на производствената линия. Модерния дизайн  на принтера, характерен с наклонените си повърхности и минимален брой ниши, не позволява акумулирането на замърсявания.
 • Иновативния дизайн на печатащата глава  и конструктивно заложения наклон от 45 градуса на челната повърхност позволяват по-добро интегриране в производствена линия и възможност за по-голяма близост на печатащата глава до маркирания продукт, примерно - до 2 мм от повърхността на продукта, дори при такива със сложен и неправилен профил.
 • Новият интерфейс - SIMPLICiTY Interface™,  в комбинация с изключително удобното и лесно за работа управление, с  10-инчов, чувствителен на допир екран, чувствително намалява необходимостта от операторска намеса, респективно риска от човешка грешка.
 • Технологията SmartCellTM   е гаранция за опростена,  лесна и ефективна поддръжка :

1) 3 броя лесно сменяеми сервизни модула, с цветови код за по-лесно разпознаване, свеждат  времето за дейностите предвидени за експлоатационна поддръжка  до броени минути. Предварителното известяване от страна на принтера за необходимостта от предстоящите сервизни дейности във времето, предпазва от „сътресения“ основното   производство.

2) Уникаленият дизайн на дюзата  допринася за по-чист старт и кристален надпис в дълги периоди от променящи се производствени условия. Новата система - Dynamic Calibration™ позволява независим мониторинг и контрол на вискозитета и съкращава времето за достигане на нужните параметри за активен печат.

3) Изпитаната система - Smart Cartridge™ при Videojet 1860 е с по-големи  касети (1000 ml), отново с вграден микрочип, който предпазва от човешки грешки, като използване на неподходящи и несъвместими химикали. Предлаганите разнообразни мастила покриват нуждите от маркиране върху материали от най-различно естество, като - стъкло, метал, пластмаса, мазни или влажни повърхности.