Авангардни технологии и машини
 

Решения за опаковане на бисквити

Tecno Pack S.p.A. проектира, изработва и внедрява цялостни решения с различна степен на автоматизация за опаковане на бисквити. В зависимост от начина на подреждане на бисквитите в опаковката, разграничваме два основни подхода: класическата опаковка с подреждане на продуктите в пакета на ръб “ON EDGE”  и налагащия се в последно време новаторски подход за плоско подреждане на един или повече етажи (на купчинка- “ON PILE”)

Tecno Pack S.p.A. проектира, изработва и внедрява цялостни решения с различна степен на автоматизация за опаковане на бисквити

В зависимост от начина на подреждане на бисквитите в опаковката, разграничваме два основни случая: класическата опаковка с подреждане на продуктите в пакета на ръб “ON EDGE” или налагащия се в последно време новаторски подход, за плоско подреждане на един или повече етажи “ON PILE”

Опаковане на ръб  – "ON EDGE"

  • За разлика от класическата технология за опаковане на бисквити на ръб, осъществявана с т. нар. “X-fold wrappers”, сходна по качество опаковка можете да получите с предлаганитe от Tecno Pack хоризонтални машини, при това със значително по-висока производителност. Гъвкавост и кратко време за пренастройване на оборудването за друг формат са ключови елементи в атрактивността на решенията.
  • Цялостни решения с различни нива на автоматизация на процеса на движение и разпределение на технологичните потоци след охлаждащия тунел, автоматично или полуавтоматично изготвяне на необходимия стек (пачка) и зареждането му в опаковъчната машина, самото опаковане и допълнителни обработки на опаковката при необходимост, както и автоматизация в областта на груповата и транспортната опаковки, това са решения, които можете да получите в необходимия оптимален за Вашите нужди обем.

Опаковане  на купчинка – "ON PILE"

  • Това е нова и все по налагаща се тенденция в опаковането на сухи или сандвич бисквити, характеризираща се с получаване на набиращите популярност вендинг опаковки.
  • Гъвкавостта при избора на количеството продукт в една опаковка и високата производителност са решаващи фактори при налагането на този формат.
  • Решения в необходимия обем и с различна степен на автоматизация, автоматично или полуавтоматично зареждане на транспортните канали и гъвкаво високоскоростно автоматично зареждане в опаковъчната машина, позволяващи достигане на фантастична производителност, успоредно с висока гъвкавост и надеждност в експлоатацията.
Покажи повече