Авангардни технологии и машини
 

Линейни тегловни дозатори

Линейните тегловни дозатори на MARTINI са разработени в няколко варианта. В зависимост от търсената производителност, те могат да бъдат с от един до 4 канала. Дозаторите могат да бъдат оборудвани при необходимост с подходящи аксесоари.

Линейните дозатори, независимо от броя на каналите са оборудвани с:

  • Дозиращ модул с канали за грубо и фино дозиране;
  • Модул за спиране на потока с четки или пластини;
  • Електронна система за теглене с автоматична тара;
  • Електронен контролен модул с цифрови настройки и възможност за памет на до 99 рецепти.

Някои от аксесоарите, достъпни за доставка заедно с дозатор:

  • Инспекционна тераса с перила и стълба;
  • Бункер за готовата доза, синхронизиран с опаковъчната машина;
  • Други.
Покажи повече