Авангардни технологии и машини
 

Динамични контролни везни

"К&K Маркетинг" ЕООД е официален представител за България на PRISMA INDUSTRIALE (Fidenza), Италия.  

Prisma Industriale e водещ европейски производител на динамични контролни везни (checkweighers). Динамичните контролни везни са  устройства за проверка в поток на тегловното, респ. обемното съответствие на дадена стока с предварително зададена стойност.

Основното им приложение е в производства, в които продуктът е с фиксирано тегло, като везната автоматично отделя продуктите, непокриващи критериите за съответствие според норамативната уредба на EC, The Weights and Measures (Packaged Goods) Regulations 2006.

  • В общия случай динамичната везна представлява система от три синхронизирани помежду си, както и към технологичната линия, по скорост транспортьори, като разгледани по посока на движението, първият осигурява такова отстояние на продуктите един от друг, че те да попадат поединично на тегловия – втори транспортьор.
  • След претегляне на продукта за времето на преминаването му през тегловия транспортьор, в зависимост от неговото тегло, системата за управление изработва въздейстие, такова, че продуктът да премине като годен, ако теглото му е в зададените предварително допуски или да бъде отстранен като негоден, при превишаване на тези граници, в която и да било от посоките.
  • Това въздействие се реализира на практика при движението на продукта по третия транспортьор, чрез система за отстраняване с подходяща конструкция. 
  • Предвид огромното разнообразие на продукти като размери, тегло, скорост на движение и др. са разработени  няколко различни модела везни, покриващи тегловия диапазон от няколко грама до няколко десетки килограма. 
  • Практическата полза от използването на подобни съоражения, освен покриването на изискванията на законодателя са в два аспекта:
  1. продукти с тегло, по-ниско от допустимото отклонение, залегнало в стандартите, няма да напуснат пределите на производството, компрометирайки производителя и създавайки предпоставки за нежелани конфликти с крайния потребител;
  2. емитирането на продукти с тегло, надвишаващо зададените граници, превръщащи се в „подарък”, бива своевременно сигнализирано и преустановено, като за някои технологични процеси е възможна дори автоматизация на този процес.
Покажи повече