Авангардни технологии и машини
 

Опаковане на бисквити на купчинка /паленце/

Опаковането на бисквити на пале дава възможност на производителя да бъде много гъвкав. Възможни са комбинации от различен брой бисквити на всяко пале, както и различен брой палета в дадена опаковка.

  • Решения в необходимия обем и с различна степен на автоматизация, с автоматично или полуавтоматично зареждане на транспортните канали и гъвкаво високоскоростно автоматично зареждане в опаковъчната машина позволяват достигане на фантастична производителност, успоредно с висока гъвкавост и надеждност в експлоатацията.
  • Това е нова и все по-налагаща се тенденция в опаковането на сухи или сандвич бисквити, характеризираща се с получаване на набиращите популярност вендинг опаковки.
  • Гъвкавостта при избора на количеството продукт в една опаковка и високата производителност са решаващи фактори при налагането на този формат.
  • Възможност за поставяне на подложка от микровелпапе.