Авангардни технологии и машини
 

Депалетизатори

Устройства и системи за автоматично разпалетизиране и подаване към производствената линия на празни единици първичен амбалаж - бутилки, буркани, кутии и т.н
Изработват се с различна степен на автоматизация, като за средни и големи предприятия, в които работят линии с голям капацитет, по-подходящи са напълно автоматичните депалетизатори.

Автоматичните депалетизатори могат да намалят разходите на работната сила, тъй като те могат да работят практически без намеса на оператора. Машината може самостоятелно да отреже опаковъчното фолио, да премахне горният картонен капак на палета, както и картонените листи, между слоевете. Вече освободеният от товара си палет бива автоматично изведен, а на негово място постъпва пълен.