Авангардни технологии и машини
 

Газ смесители

Системи за газ-смесване и контрол на дебита на газовете:

  • WITT предлага висококачествени газ-смесители и системи за контрол на дебита на два или повече  газа,  за  високи скорости на поток и при колебания в налягането при захранване с газ;
  • Според вашите изисквания системите за газ-смесване и контрол на дебита са на разположение за работа с почти всички технически газове с различни дебити: за оптималната газова смес за заваряване, правилната концентрация на газ при опаковането на храни  в M.A.P(модифицирана атмосфера в опаковката) или производството на синтетичен въздух за медицински приложения. 
  • Съвременните механични или електронни системи за газ смесване осигуряват точност и безопасност на процеса;
  • Можете също така да управлявате процесът на газ смесване удобно, чрез Интранет, Интернет или мобилни устройства като  PDA  или мобилни телефони;
  • Възможни са комбинации от газ смесители с други качествени продукти от WITT, като например газ анализатори;
  • Те могат да бъдат произведени като цялостни системни решения.