Авангардни технологии и машини
 

Специални устройства за контрол

Специални устройства за контрол:

  • HYDROBABY / MFA H2O Устройство за измерване точката на оросяване на газовете и анализ на влагата;
  • WITT предлага високо качество влаго-анализатор, целта е да се определи точката на оросяване на газовете;
  • Ръчни и здрави, устройствата засичат всички важни параметри: точката на оросяване, относителна влажност в  проценти или  концентрация на влага в PPM(частици на милион);
  • Освен това, влаго-анализаторът показва температурата на околната среда, налягането в измервателната камера и диаграма на измерените стойности.
  • WITT влаго- и оросител-анализаторите разполагат с керамичен метал-окис сензор. Тази водеща сензорна технология се характеризира с голяма скорост на измерване, висока надеждност и точност, усъвършенствана възпроизводимост, както и оптимизирана чувствителност към температурите на обкръжаващата среда;
  • Влаго-анализаторите са подходящи за множество технически приложения в областта на нефтохимията, производството на електроенергия, медицината, фармацията, биотехнологиите, неизкопаеми горива и екологичното инженерство.Има различни модели - за мобилна употреба или като стационарни.