Авангардни технологии и машини
 

Taurys Advanced Laser Sorter

 • Благодарение на повишената производителност, Taurys™ Advance Laser Sorter може да обработва по-големи обеми данни, което позволява по-бързи и по-точни решения за сортиране, които комбинирани с патентования Chycane® улей позволяват безкомпромисна комбинация за сортиране, откриване на дефекти и отделяне на FM (чужда материя), EVM (чужда материя от растителен произход) и дефекти, основани на различия в цвят, структура и форма.
 • Конструкцията на улея Chycane® стабилизира продукта за бързо създаване на стабилна и повтаряема траектория. Тази траектория дава възможност за прецизна проверка и внимателна обработка на продукта.
 • По-бързото обработване на данните, малкото разстояние между зоната за инспекция и зоната на отделяне и по-големия брой режектори в това пространство, позволяват с Taurys™ да се увеличи точността на отделяне и намаляване на фалшивите отделяния, което води до подобрена доходност.
 • Изцяло цифровата обработна на сигналите и цифровите лазери предлагат висока разделителна способност с най-широк спектър от дължини на вълната, за да отговарят на продуктовите характеристики. 

Типични приложения:

 • Сушени плодове;
 • Замразени плодове;
 • Ядки;
 • Зеленчуци;
 • Прясно нарязани зеленчуци;
 • Сладкарски произведения;
 • Кафе;
 • Снакс и др. 

Комплект предни и задни лазери гарантират пълна видимост на продукта.