Авангардни технологии и машини
 

Videojet 9550

Удълженото време на непрекъсната работа води до повишаване на ефективността и намаляване на разходите.

 • Никакви механични настройки по време на ежедневната експлоатация;
 • Оптимизиран труд за поддръжка, като са елиминирани над 80% от износващите се части;
 • Производствената линия работи по-дълго, благодарение на автоматичните настройки;
 • Не пропуска етикетиране, благодарение на автоматичното позициониране на етикета, независимо от скоростта на линията или размера на опаковката;
 • Подобрено апликиране с технологията „Direct Apply“ - до 150 продукта в минута за стандартно приложение с етикети 4“х6“ (101ммХ156мм).

Зареждането с консумативи става за по-малко от 60 секунди

 • С технологията „Intelligent MotionTM“ Videojet 9550 е най-интелигентният принтер-апликатор, постигащ непрекъсната  работа без непредвидени спирания на производствения процес, намаляне на разходите и предотвратяване на грешките при кодиране;
 • Автоматичният и прецизен цялостен контрол, както и системата за директен печат и поставяне на етикета „Direct Apply“ прави тази машина най-ефективната и надеждна на пазара.
Предимства

Опростена работа - позволява на оператора да бъде съсредоточен върху производството, а не върху машината

 • На практика елиминира заяждането на етикети, чрез технологията за директен печат и апликиране „Direct Apply“, в обичайни приложения на работа отстрани или отгоре;
 • Минимизира неправилното полагане и деформиране на етикетите, благодарение на директното залепяне на етикета без използването на сгъстен въздух;
 • Зареждането с консумативи за под 60 секунди, благодарение на семплия път на лентите;
 • Интуитивният софтуер прави възможна бързата проверка на статус и избор на задача;
 • Интерфейсът CLARiTY намалява до минимум грешките, причинени от оператор и гарантира, че продуктите ще бъдат правилно кодирани;
 • На практика предотвратява грешките при въвеждане на информация за маркиране върху продуктите с вградената софтуерна система „Code Assurance“. (Широка гама от правила и допуски, които могат да бъдат заложани предварително, за да се опрости избора на задача за печат, с което се предотвратяват операторски грешки);
 • Свежда времето и опростява до минимум избора на задача от оператора, чрез вградена база данни за предварително проектирани етикети с точни задания;
 • Автоматизирано създаване на баркод, чрез свързване на данните от множество полета;
 • Проследяването на процесите на екран позволява постигането на устойчиво подобрение в областта на цялостната ефективност на оборудването (ОЕЕ).