Авангардни технологии и машини
 

Флоупак машини с гилотинни челюсти (Box motion)

Клас хоризонтални опаковъчни машини, при които движението на напречните челюсти е линейно, и съчетано с постъпателно-възвратното движение на каретката на която са монтирани, грубо може да се приеме, че описват правоъгълна траектория (Box Motion). Характеризират се с продължително време за контакт на челюстта с фолиото, което ги прави правилният избор при работа с дебели фолиа и при високи изисквания за херметичност на опаковката.

Клас хоризонтални опаковъчни машини, при който характерната особеност е линейно движените на напречните челюсти (Box motion).

  • Конструктивно системата напречни челюсти е монтирана на подвижна рамка - каретка, която се придвижва със скоростта на опаковката за времето на лепене и се връща в изходна позиция за следващата опаковка.
  • Тази характерна особеност определя значително по-ниската производителност на този клас, но също и изключителната гъвкавост по отношение на размери на продукта, режим на лепене и др.

Покажи повече