Авангардни технологии и машини
 

Вертикални машини Continuous motion

Бързи вертикални опаковъчни машини с непрекъснато движение на фолиото /тип continuous motion/

  • Клас вертикални машини, при които движението на фолиото е непрекъснато.
  • Оформянето на напречния шев и отрязването се извършва по време да движение на фолиото.
  • Тази технология предполага увеличаване на механичната производителност на машините, като в определни случаи, обословени от конструктивни особености на машината и вида на опаковката, тя може да надмине 200 ppm.
  • При тази технология различаваме на два подхода, различавайки се по начина на движение на челюстите.
  • Единият е с ротационни челюсти, а другия с линейно-движещи се челюсти.
  • Общото и в двата случая е възвратно-постъпателното движение на целия модул с челюстите, синхронно със скорстта на движение на фолиото.
Покажи повече