Авангардни технологии и машини

Инженеринг

 

Инженеринг

 

Нашият технически отдел е със статут на официален партньор на фирмата Cognex Corporation - САЩ /Когнекс/, предоставяща автоматизирани решения (COGNEX Automated Services Provider).  Предлагаме на нашите клиенти в България различни инженерингови решения, като:

 • Системи с машинно зрение – следeне по различни признаци на производствената линия;
 • Наличие или отсъствие на продукт;
 • Ориентация на продукта на производствената линия;
 • Конфигурация на продукта;
 • Окомплектовка в сборни продукти;
 • Сглобяване на сборни единици;
 • Проверка на правилното пълнене на опаковката с продукти;
 • Системи за защита срещу фалшификации във фармацията (Track & Trace);
 • Системи за автоматизация на линията на клиента.

 

Предоставяме също нестандартни системи за решаване на конкретни проблеми на клиентите в областта на маркирането, като: 

 • Автоматични подвижни глави за маркиране на няколко опаковки на един ред с мастилено-струйни, термични и термо-трансферни принтери;
 • Системи за управление на печата от бази данни (лотарийни кодове) с мастилено-струйни, термични и термо-трансферни принтери;
 • Системи за управления на печата на етикети в съответствие с GS1 и залепването им на палетите с продукция;
 • Системи за подаване на данни за производството и управлението на складови стопанства;
 • Системи за контрол на отпечатените кодове.

 

Системи за автоматизирано пълнене на продукта в кашон (роботизирани системи)

 • Базират се на роботи, произведени от Mitsubishi Electric или на собствени манипулатори.

 

Системи за управление на бази данни

 • Включват събиране на информация за производствения процес и нейното систематизиране.

 

Системи за управление на складово стопанство (WMS)

 • Warehouse Managment System позволява проследяването на доставките на ниво палет,  до достигане на палето при получателя му, вкл. и сборни палети .

 

Документи за изтегляне