Авангардни технологии и машини

Условия за ползване

 

Условия за ползване

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на http://kkmarketing.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
Видове бисквитки, които използваме:

  • Аналитични бисквитки
    Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.
  • Функционални бисквитки
    Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни и да ни пишете.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Политика за защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни „КсиеК Маркетинг” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите – информационен бюлетин и обратна връзка, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

    1. Наименование "К Сие К Маркетинг" ЕООД
    2. ЕИК/БУЛСТАТ :130546486
    3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1900 , район Кремиковци, ул. „Челопешко шосе“ № 27
    4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1900 , район Кремиковци, ул. „Челопешко шосе“ № 27
    5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1900 , район Кремиковци, ул. „Челопешко шосе“ № 27
    6. E-mail: office@kkmarketing.com
    7. Телефон.: 02/962 40 10

Информация относно компетентния надзорен орган

    1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
    2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    4. Телефон:02 915 3 518
    5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„КсиеК Маркетинг” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „КсиеК Маркетинг” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услугата информационен бюлетин и с цел осигуряване на обратна връзка чрез сайта http://kkmarketing.com на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент-получател на информационния бюлетин и като клиент – потърсил обратна връзка с нас чрез сайта http://kkmarketing.com.
 (2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги, посочени по-горе.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „КсиеК Маркетинг” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие доброволно ни предоставяте във връзка с желанието ви да получавате нашия информационен бюлетин и/или да осъществите контакт с нас посредством платформата на сайта http://kkmarketing.com, включително за следните цели:
    • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
    • индивидуализация на страна по кореспонденция;
    • статистически цели;
    • защита на информационната сигурност;
    • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и препоръки за подобряване на използването на платформата;
    • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти;
(2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
    • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
    • ограничение на целите на обработване;
    • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
    • точност и актуалност на данните;
    • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
    • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, „КсиеК Маркетинг” ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси, а именно изпълнение на задълженията си към компетентни държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „КсиеК Маркетинг” ЕООД?

Чл. 3. (1) „КсиеК Маркетинг” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
    • Регистрация на потребител в уебсайта с цел получаване на информационния ни бюлетин– целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга.
    • Регистрация на потребител в уебсайта с цел обратна връзка с нас – целта на тази операция е създаване на профил, който да позволи обратна връзка с вас.
    • Изпращане на информационен бюлетин– целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
    • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес, месторабота)
        ◦ Цел, за която се събират данните:
         1) Регистрация на потребител;
         2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;
        ◦ Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, Вие давате изрично съгласие за събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (а) Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
    • Други данни, които обработваме – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „КсиеК Маркетинг” ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
        ◦ Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
        ◦ Основания за обработка на данните:  До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „КсиеК Маркетинг” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок:
-  не по-дълъг от периода, през който получавате информационния бюлетин;
- не по-дълъг от времето, необходимо за обработване и изпращане на обратен отговор на отправеното чрез сайта http://kkmarketing.com запитване
След изтичането на този срок, „КсиеК Маркетинг” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите или с оглед легитимни интереси на „КсиеК Маркетинг” ЕООД или друго.
(3) „КсиеК Маркетинг” ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне.
(4) „КсиеК Маркетинг” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „КсиеК Маркетинг” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „КсиеК Маркетинг” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „КсиеК Маркетинг” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните си, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) „КсиеК Маркетинг” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „КсиеК Маркетинг” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през уебсайта или с отправяне на искане до „КсиеК Маркетинг” ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „КсиеК Маркетинг” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „КсиеК Маркетинг” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
    • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
    • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
    • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
    • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
    • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „КсиеК Маркетинг” ЕООД;
    • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
    • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
    • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
    • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
    • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „КсиеК Маркетинг” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „КсиеК Маркетинг” ЕООД, като представите своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „КсиеК Маркетинг” ЕООД.
(4) „КсиеК Маркетинг” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „КсиеК Маркетинг” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
    • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „КсиеК Маркетинг” ЕООД да провери точността на личните данни;
    • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
    • „КсиеК Маркетинг” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
    • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „КсиеК Маркетинг” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „КсиеК Маркетинг” ЕООД с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от „КсиеК Маркетинг” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „КсиеК Маркетинг” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „КсиеК Маркетинг” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „КсиеК Маркетинг” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „КсиеК Маркетинг” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) „КсиеК Маркетинг” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
    • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
    • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
    • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
    1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
    2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    4. Телефон:02 915 3 518
    5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 16. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 17. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 18 (1). Когато възлагате на „КсиеК Маркетинг” ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „КсиеК Маркетинг” ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.
(2). В случаите по ал. 1, „КсиеК Маркетинг” ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „КсиеК Маркетинг” ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „КсиеК Маркетинг” ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „КсиеК Маркетинг” ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.