Авангардни технологии и машини
 

Мастилено-струйни принтери за малки опаковки

VIDEOJET TECHNOLOGIES, INC. е световния лидер в производството на индустриални мастилено-струйни принтери за маркиране на малки опаковки.

При безконтактното маркиране с мастилено-струйни принтери, нищо не докосва повърхността на материала освен мастилото. Букви, числа и графики се формират от капчици мастило, изстрелвани към повърхността на продукта (при непрекъснатата мастилено-струйна технология). Този печат е изключително подходящ при наличие на производствени поточни линии. Маркирането може да бъде приложено при много високи скорости (до 508 метра в минута) върху всякаква повърхност, от почти всякаква посока.

 

  • Непрекъснатата мастилено-струйна технология позволява висококачествен надпис на променлива информация. Работата на машините се контролира от микрокомпютър и това позволява бърза смяна на текущата информация по време на производствения процес. Например такава важна информация за производителите е:
  1.     Нанасянето на срока на годност върху продукта с точност до минута;
  2.     Нанасянето на партидни номера, бар-кодове.
  • Това означава маркиране, сериализиране на продукцията и автоматична смяна на времето и датите без човешка намеса. Маркировката може да става във всякаква производствена среда. Повечето машини са конструирани да работят в тежки производствени условия като влага, прах и т.н. Мастилено-струйните принтери за маркиране на малки опаковки са конструирани също така да бъдат лесно монтирани към съществуващи поточни линии.

 

  • Безконтактната технология осигурява най-гъвкавото печатeне, което се използва в света в момента, позволявайки на потребителите да нанасят качествена маркировка върху всякаква повърхност, независимо дали е гладка или неравна. Мастилено-стуйните принтери имат приложение за кодиране на всички видове малки опаковки за нанасяне на час и дата на производство, срок на годност, партидни номера и код на производителя, а също така и като отлична защита срещу фалшифициране на продукцията. Принтерите маркират различни повърхности, директно върху метал, стъкло, хартия, пластмаса, керамика и др.

 

  • Кодиране /маркиране/ за нанасяне на срок на годност на продукта. Потребители и продавачи на дребно изискват информация относно срок на годност на продуктите в хранителната индустрия. Нанасянето на "ГОДНО ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ...." дати - за фирмите които ценят СВОИТЕ КЛИЕНТИ е изключително важно за това те да им предоставят качествени, незамърсени, чисти и пресни хранителни продукти. Възможно е също така и отпечатване на графика, лого, запазени марки.

 

  • Кодиране с невидими, топло и влаго-чувствителни мастила. Технологиите за производство на мастилата водят до най-различни нови приложения. Например производители на бебешки пелени маркират надпис, който изчезва, когато пелените се намокрят. Производители на хранителни консерви използуват термо-хромни мастила, които си променят цвета, когато продуктът се подложи на термична обработка на определена температура. Невидими мастила дават възможност на производители в козметичния отрасъл да отпечатват код за сигурност, който е видим само под специална светлина, за да се различи оригиналният продукт от имитациите.
Покажи повече